Konta bankowe

Konto bankowe – najważniejsze informacje

Pieniędzy otrzymywanych jako zapłata za pracę i wiele innych rzeczy, nie trzeba obecnie przechowywać w gotówce. Dużo wygodniejsze jest przechowywanie ich na koncie bankowym, później wypłacanie ich z bankomatu lub nawet wykonywanie transakcji przy użyciu kart płatniczych. Czym jednak dokładnie są konta bankowe, jak się je zakłada i jakie trzeba spełniać warunki? Warto poznać odpowiedzi na te pytania, by stać się świadomym konsumentem.

 

Co to jest konto bankowe?

Jeśli chodzi o konto bankowe definicja tego zjawiska opiera się na tym, iż jest to prowadzony przez bank rachunek, który tworzony jest na podstawie umowy z jego posiadaczem/posiadaczami (może być to kilka osób fizycznych). Umowa, która ma charakter cywilny, musi być zawarta na piśmie, na czas oznaczony albo nieoznaczony. Musi ona zawierać informacje o rodzaju otwieranego rachunku, jego walutę i czas trwania umowy. Kiedy strony zastrzegają oprocentowanie zgromadzonych na rachunku środków pieniężnych, to umowa powinna zawierać również:

 • wysokość oprocentowania,
 • przesłanki dopuszczalności zmiany oprocentowania przez bank,
 • terminy wypłaty należnych odsetek.

Umowa, na podstawie której otwiera się rachunek bankowy, musi określać też:

 • wysokość prowizji i opłat za czynności związane z jej wykonywaniem,
 • formy oraz zakres rozliczeń pieniężnych, jakie dokonywane będą na polecenie posiadacza rachunku,
 • przesłanki, a także tryb dokonywania zmian w umowie.

Oczywiście bardzo ważne jest to, że bank zobowiązuje się do przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku i dokonywania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. Dlatego wybrana instytucja zobowiązuje się do zapewniania bezpieczeństwa przechowywanych na koncie środków pieniężnych. Natomiast jeśli chodzi o posiadacza rachunku, to może on swobodnie dysponować środkami pieniężnymi, jakie zgromadził na swoim koncie (o ile w umowie z bankiem nie zostały zawarte postanowienia ograniczające swobodę dysponowania tymi środkami).

Rodzaje kont bankowych

Aby wiedzieć jakie konto bankowe można posiadać, trzeba poznać jakie rodzaje rachunków mogą prowadzić banki. Są to:

 1. Rachunki rozliczeniowe (bieżące i pomocnicze) – służą one do przeprowadzania rozliczeń, to znaczy do otrzymywania należności i regulowania zobowiązań. Tego rodzaju rachunki prowadzone są wyłącznie dla: osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (ale posiadających zdolność prawną) i osób fizycznych, które prowadzą działalność zarobkową na własny rachunek (w tym przedsiębiorców).
 2. Rachunki lokat terminowych – przechowuje się na nich nadwyżki finansowe (przez okres wynikający z umowy z bankiem). Konta te prowadzone są dla klientów wymienionych w punkcie pierwszym.
 3. Rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR) i rachunki terminowych lokat oszczędnościowych – te konta osobiste prowadzone są tylko dla: osób fizycznych, szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych. Konta osobiste, czyli rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe są imienne, ale mogą być zarówno rachunkiem indywidualnym, jak i wspólnym (dla współmałżonków albo osób wspólnie się rozliczających).
 4. Rachunki powiernicze – na nich gromadzi się wyłącznie środki pieniężne, które powierzane zostają posiadaczowi rachunku na podstawie odrębnej umowy przez osobę trzecią.

Jak wybrać najlepsze konto bankowe?

Decyzja o tym, gdzie najlepiej mieć konto bankowe nie jest łatwa. Konto ROR, które służyć będzie lokowaniu i otrzymywaniu należności (wynagrodzeń, rent, emerytur, przelewów i innych dochodów) oraz regulowaniu zobowiązań, może posiadać wiele funkcji. Przed jego założeniem warto jednak przeanalizować własne potrzeby. Okazać się może bowiem, że wiele oferowanych przez bank funkcjonalności może mieć dla konkretnych osób bardzo małe znaczenie (nie będą one im po prostu potrzebne). Co więcej, nie zawsze bank z najszerszą ofertą usług będzie najbardziej korzystnym wyborem. Na co więc zwrócić uwagę przy wyborze? Dobre przykładowe konto bankowe będzie miało:

 • opcję dostępności i niskiego oprocentowania debetu,
 • jak najlepsze warunki do założenia lokaty ze środków na rachunku,
 • wysokie oprocentowanie lokat (zwłaszcza przy wysokim saldo),
 • jak najniższe koszty obsługi,
 • szeroką ofertę kart płatniczych,
 • dostępność do wielu bankomatów, a także do wpłatomatów,
 • najlepsze funkcjonalności (nie pozwalające na stratę czasu),
 • możliwość obsługi przez internet, SMS, czy telefon,
 • oddział bankowy (co nie je zawsze jest normą w przypadku kont internetowych, gdzie obsługa odbywa się zdalnie),
 • opcję dostępności przez całą dobę,
 • zapewniony jak najwyższy poziom bezpieczeństwa.
 • wygodne, dodatkowe funkcjonalności, takie jak np. możliwość do ładowania telefonu na kartę, możliwość płacenia bezpośrednio w sklepach internetowych.

  Cechy te trzeba uporządkować zgodnie z własnymi potrzebami i wtedy wyszukując konta bankowe ranking, będzie można porównać oferty i wybrać konto osobiste najbardziej zgodne z indywidualnymi preferencjami.

Konta bankowe dla konkretnych użytkowników

Wiele banków, chcąc wskazać gdzie założyć pierwsze konto bankowe oraz, by ułatwić taki wybór, decyduje się na dostosowanie swoich produktów do konkretnych użytkowników. Tworzy wtedy rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR) sprofilowane pod kontem potencjalnych grup ich użytkowników. Do takich kont należą:

 • studenckie konto bankowe – najczęściej ma niskie koszty obsługi, ale także niewysoki debet; w przypadku takiego konta banki dość chętnie oferują karty płatnicze; niekiedy, by założyć konto studenckie wymagane są stałe, comiesięczne (jednak niewielkie) wpłaty,
 • konto bankowe młodzieżowe – jeśli chodzi o to, w jakim wieku można założyć konto bankowe, to warto wiedzieć, że od 13-go roku życia; najczęściej jest to tzw. „subkonto” do konta rodziców i taki rachunek zawsze zakłada się w obecności pełnoletniego opiekuna; nie istnieje
  tu możliwość korzystania z debetu,
 • konta bankowe premium – inaczej nazywane kontami VIP – to rachunki dla osób „zarabiających powyżej przeciętnej”, gdzie banki wymagają większych comiesięcznych wpłat albo utrzymywania średniego salda na wysokim poziomie; w zamian klient ma dostęp do takich przywilejów jak np.: prestiżowe karty płatnicze, obsługa poza kolejnością (w oddziale banku), bezpłatne ubezpieczenia, usługi indywidualnego doradcy; choć za konto płaci się nieco więcej niż normalnie, to ma się tu wyższe oprocentowanie środków.

Czy da się założyć konto bankowe przez internet?

W Internecie często można natknąć się na opcję typu „otwórz konto bankowe online”, stąd też wiele osób zastanawia się, czy jest to możliwe. Odpowiedź brzmi – tak. Aby to zrobić trzeba wejść na stronę internetową danego banku i tam złożyć wniosek. Zawiera się w nim takie informacje jak: imię, nazwisko, pesel, numer dowodu osobistego, numer telefonu i adres email. Kolejnym krokiem jest weryfikacja tożsamości (link aktywacyjny wysyłany przez bank na podany adres email). Sposobem weryfikacji może być też przelew z innego konta należącego do klienta (symbolicznej kwoty) i wtedy zgadzać muszą się wszystkie podane wcześniej informacje. Kiedy taki przelew nie jest możliwy, innym sposobem na weryfikację jest potwierdzenie tożsamości przez kuriera dostarczającego umowę rachunku. Zakładane konto bankowe przez internet zawsze musi być bowiem zakończone podpisaniem umowy. Konsultant z banku dzwoni do klienta, uprzedzając o wizycie kuriera, czyli o terminie podpisania tejże umowy. Później klient będzie musiał już tylko poczekać na przesyłkę zawierającą kartę płatniczą i wtedy skonfiguruje dostęp do bankowości elektronicznej. Przy okazji warto wspomnieć o tym, czy można mieć dwa konta bankowe. Oczywiście można: rachunki można mieć jednocześnie w kilku bankach. Nikogo nie trzeba informować o tym, że zakłada się kolejne konto w banku. Na koniec warto jeszcze dodać, że istnieje opcja taka jak darmowe konto bankowe, choć nie jest ona częsta. Wtedy musi być to tylko jedno konto bankowe podstawowe, bezpłatne, gdzie nie pobiera się opłat za kartę i za samo korzystanie z konta.