Odliczenia od podatku- co warto uwzględnić w swojej deklaracji?

Dzięki odpowiednio wykonanym odliczeniom od podatku można naprawdę wiele zyskać, tym bardziej, że w świetle prawa tak naprawdę pieniądze te się nam należą. Trzeba tylko odpowiednio znać przepisy i wiedzieć, co i w jaki sposób uwzględnić w swoim zeznaniu podatkowym. Przygotowując się do kolejnego, rocznego rozliczenia poczytajmy więc wcześniej o tym, co można odliczyć od podatku i zastanówmy się, czy na jakąś z tych opcji tym razem nie uda się nam załapać. Pamiętajmy, że poprzez zastosowanie odliczenia od podatku, finalnie zmniejszamy wartość podatku PIT, jaką mamy zapłacić państwu na mocy rozliczenia rocznego poprzez składaną deklarację.

Przewidziane ulgi

Poniżej prezentujemy kilka najpopularniejszych odliczeń od podatku, z jakich można skorzystać:

– Ulga prorodzinna- pierwszym i zarazem jednym z najpopularniejszych odliczeń od podatku jest ulga prorodzinna, gdzie kolejno możemy odliczyć każde dziecko. Warunkiem jest posiadanie aktu urodzenia dziecka oraz bycie jego prawnym opiekunem. Jest to kwota 1112,04 zł na pierwsze dziecko, 1112,04 zł na drugie dziecko, 2000,04 zł na trzecie dziecko oraz 2700 zł na czwarte i kolejne dziecko. Z ulgi można skorzystać rozliczając się na formularzu PIT-36 oraz PIT-37.

– Ulga abolicyjna- ulgę podatkową stanowi także ulga abolicyjna, a więc ta związana z pracą za granicą. Mając odpowiedni dokument poświadczający zza granicy, możemy odliczyć kwotę podatku już zapłaconą.

– Ulga zdrowotna- wynosi ona tyle, ile zapłacone w danym roku składki lub też ilość pobranych w danym roku składek. Aby z takiej ulgi skorzystać trzeba mieć stosowane formularze RMUA, które zawierają dane dotyczące składek. Z ulgi tej mogą skorzystać osoby rozliczające się w ramach PIT-36, PIT-37, PIT-28 oraz PIT-36L.

– Ulga termomodernizacyjna- jest to ulga będąca pewną nowością, w ramach której przedsiębiorcy mogą uzyskać maksymalną kwotę odliczenia równą 53 tysiące złotych. Ważną informacją w przypadku takiej ulgi jest fakt, że można z niej skorzystać z możliwości jej rozliczenia aż do 6 lat od momentu poniesienia pierwszego wydatku. Ulgę można rozliczyć posiadając stosowne faktury VAT potwierdzające poniesione wydatki. Rozlicza się ją składając deklarację na formularzu PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28.

– Ulga na badanie i rozwój- jest to kolejny przykład ulgi dedykowanej firmom, które rozliczają się z Urzędem Skarbowym na formularzu PIT-36 oraz PIT-36L. W ramach proponowanej ulgi można uzyskać od 100% do 150% kosztów, jakie firma poniosła na wydatki, które kwalifikują ją do skorzystania z ulgi. Konieczne jest jednak ewidencjonowanie kosztów oraz zbieranie dowodów ich zapłacenia.

– Ulga na leki- dość popularny rodzaj ulgi szczególnie korzystny osobom, które leczą się na szereg różnych schorzeń. Aby skorzystać z ulgi potrzebne jest nam specjalne zaświadczenie lekarskie o tym, że faktycznie musimy dane preparaty przyjmować. Musimy mieć także potwierdzenie poniesionych wydatków, a możliwa do uzyskania ulga to koszt leków minus 100 zł za każdy miesiąc.