Czym jest wadium przetargowe oraz gwarancja wadialna?

Za pewne każdy, kto chociaż przez chwilę interesował się zamówieniami publicznymi wie, że w wielu przetargach na duże kwoty takie wadium jest wymagane. W praktyce oznacza to, że trzeba wpłacić zamawiającemu pewną określoną kwotę- informację o jej wysokości powinna zawierać specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Czym jest takie wadium przetargowe? Organizacja przetargu o dużym budżecie jest pewnym procesem, który wymaga dopilnowania wielu kwestii formalnych, a także zabiera dużo czasu. Instytucja publiczna ogłaszająca przetarg musi precyzyjnie rozpisać projekt, a następnie przeanalizować dokładnie wszystkie napływające do nich oferty.

Następnie dochodzi do wybrania wykonawcy, z którym trzeba podpisać umowę. Ze względu na czasochłonność całego postępowania, zamawiający chce, aby do przetargu przystąpiły faktycznie te firmy, które będą chciały realizować zlecenie. Dlatego ustala wadium- jeśli jakaś firma jest zdecydowana zamrozić na dłuższy czas kilka tysięcy złotych- za pewne zależy jej na przetargu. Kwota wadium jest w całości zwracana w momencie, kiedy wykonawca nie wygra lub wygra i podpisze umowę z zamawiającym. Tymczasem, kwota nie jest zwracana w momencie, kiedy wykonawca wygra przetarg, ale z własnej winy nie będzie w stanie podpisać umowy z zamawiającym i nie dojdzie do finalizacji postępowania przetargowego. Wówczas zamawiający musi rozpisać przetarg ponownie.

A czym są gwarancje przetargowe?

Między zamawiającym i wykonawcom może pośredniczyć towarzystwo ubezpieczeniowe np. http://gwarancjeprzetargowe.pl/, które w imieniu wykonawcy udzieli zamawiającemu gwarancji wadialnej. Dzięki takiemu wsparciu firma może bez przeszkód startować w przetargach, nawet jeśli kwoty wadium są spore. Takie rozwiązanie pomaga utrzymać wykonawcy płynność finansową, co również jest bardzo ważne. Oczywiście, wybierając towarzystwo ubezpieczeniowe trzeba kierować się tym, aby była to instytucja doświadczona, ciesząca się zaufaniem i posiadająca stabilną, ugruntowaną pozycję na rynku.