Czym jest podatek dochodowy i jak się go oblicza?

Niezależnie od tego, czy jesteś osobą u kogoś zatrudnioną czy też jesteś przedsiębiorcą- musisz płacić podatek i rozliczać się z tego, co zarobiłeś z Urzędem Skarbowym. Obliczanie podatku dochodowego nie powinno być jednak bardzo skomplikowane, jednakże czasem wymaga znajomości pewnych przepisów i ustaw. Jak obliczyć podatek dochodowy w najprostszy sposób? Warto zacząć od wyjaśnienia, co kryje się pod pojęciem podatku dochodowego, a jest to obowiązkowy dla wszystkich Polaków podatek, jaki płacimy od naszego dochodu, czyli od tego, co zarobimy. W ciągu roku, co miesiąc płacimy zaliczkę na podatek dochodowy. Po ukończonym roku przychodzi natomiast czas na to, abyśmy się rozliczyli z urzędem składając pełną deklarację podatkową. Wówczas okazuje się, czy będziemy musieli dopłacić, gdyż odprowadzone zaliczki były zbyt niskie czy też otrzymamy jeszcze zwrot nadpłaconego podatku z urzędu.

PIT już wypełniony? Tak, ale powinniśmy go sprawdzić

Od roku 2019 dla podatników, którzy rozliczają się na formularzach PIT-37 oraz PIT-38 zostało przygotowane pewne ułatwienie. W momencie, kiedy zalogujemy się na swoje konto na Portalu Podatkowym, znajdziemy tam już wypełniony dokument z naszą deklaracją, a jedyne, co musimy zrobić to ją sprawdzić pod kątem poprawności danych i ją zatwierdzić. W takim przypadku- jak szybko można się zorientować- tak naprawdę nic nie musimy obliczać samodzielnie, chociaż wskazane jest zrobienie tego pod kątem sprawdzenia poprawności danych, które już zostały umieszczone w dokumencie na portalu. PIT-37 to typowy formularz dla podatnika, który rozlicza się ze swojej pracy najemnej. Natomiast osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, zazwyczaj rozliczają się na formularzu PIT-36.

Jak obliczyć wysokość podatku dochodowego na piechotę?

Zaczynamy od ustalenia naszego dochodu, gdyż od tej kwoty musimy potem odjąć kwotę należnego do zapłacenia podatku. W tym celu musimy zsumować wszystkie kwoty przychodu z wszystkich formularzy PIT od pracodawców, jakie otrzymaliśmy- jest ich więcej niż jeden z momencie, kiedy pracowaliśmy w ciągu roku w więcej niż jednym miejscu. Aby uzyskać wartość dochodu, według jego definicji, musimy sumę tę pomniejszyć jeszcze o koszty jego uzyskania, a także o wartość składek zapłaconych na ubezpieczenie społeczne. Mając już wyliczoną tą kwotę, musimy odjąć od niej podatek. Jeśli kwota rocznego dochodu nie przekroczyła sumy 85 528 zł, stosujemy skalę 18% podatku, a jeśli przekroczyła- będziemy musieli zapłacić podatek w wysokości 32%- sumę naszego dochodu mnożymy przez wybraną wartość procentową. Mając już wynik, przychodzi czas na odjęcie wartości 7,75% na poczet ubezpieczenia zdrowotnego, a następnie od wyniku odejmujemy jeszcze sumę wszystkich zaliczek na podatek dochodowy, jakie zapłaciliśmy w danym roku. W efekcie wszystkich kalkulacji otrzymujemy kwotę, jaką musimy zapłacić w urzędzie. Pamiętajmy o tym, że pozostając w związku małżeńskim zawsze możemy rozliczać się we dwójkę, a mając dziecko zawsze możemy skorzystać ze specjalnej ulgi.